Kobiety Polsce, Polska kobietom 1918–2019

konf-kobiety-baner

 

Konferencja naukowa

„Kobiety Polsce, Polska kobietom 1918–2019”

Warszawa, 19-20 listopada 2019 r.

PROGRAM KONFERENCJI

KSIĘGA ABSTRAKTÓW

 

Katedra Książki i Historii Mediów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW oraz Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski zapraszają na konferencję naukową „Kobiety Polsce, Polska kobietom 1918-2019”. Debata odbędzie się w Warszawie w dniach 19-20 listopada 2019 r. Partnerem konferencji jest Polskie Wydawnictwo Rolnicze.

100 lat temu w Polsce kobiety po raz pierwszy wzięły udział w wyborach parlamentarnych. Rocznica ta jest okazją do refleksji nad rolą kobiet w życiu politycznym, kulturalnym, naukowym i obywatelskim w różnych okresach Rzeczypospolitej, przed odzyskaniem niepodległości, w II Rzeczypospolitej, okresie II wojny światowej oraz w PRL i po 1989 r.

Zależy nam na stworzeniu możliwości interdyscyplinarnej dyskusji, dlatego do wspólnej debaty zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin, których zainteresowania badawcze skupiają się wokół tytułowej tematyki.

Szczegółowe zagadnienia, o których chcielibyśmy podczas konferencji rozmawiać to:

 1. Historia ruchów kobiecych na ziemiach polskich;
 2. Kobiety w ruchu ludowym i na rzecz wsi:
  1. udział w ruchach społecznych i politycznych;
  2. edukacja i kultura;
  3. kobiety jako grupa docelowa działań organizacji ludowych;
  4. awanse kobiet ze środowisk wiejskich i możliwości karier.
 3. Kobiety w polityce:
  1. w drodze do niepodległości;
  2. 100 lat kobiet w Parlamencie;
  3. w polityce krajowej i emigracyjnej od 1918 r. po dzień dzisiejszy
 4. Kobiety w kulturze, w świecie książki, prasy i mediów
  1. twórczynie, organizatorki działalności kulturalnej i oświatowej;
  2. kobieta i książka, prasa, media;
  3. w kulturze ludowej i w folklorze 1918-2019 (kobiety jako artystki, organizatorki oraz jako przedmiot działań, wizerunek kobiety – sztuka ludowa, motywy folkloru w promocji kraju, folklor jako narzędzie propagandy i polityki, folklor w popkulturze);
 5. Kobiety w świecie nauki:
  1. badaczki oraz organizatorki życia naukowego w kraju
  2. polskie uczone na obczyźnie;
 6. Życie codzienne Polek 1918-2019;
 7. Kobiety w konspiracji i w walce zbrojnej;
 8. Polityka państwa wobec kobiet.

Rada Naukowa konferencji:

Przewodniczący:
prof. dr hab. Dariusz Kuźmina (Uniwersytet Warszawski)

Członkowie:
prof. dr hab. Janusz Adamowski (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Marek Jabłonowski (Uniwersytet Warszawski)
prof. UW dr hab. Anna Kamler (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Robert Kotowski (Uniwersytet Warszawski)
dr Adam Koziolek (Polskie Wydawnictwa Rolnicze)
prof. UP dr hab. Grzegorz Nieć (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
prof. UW dr hab. Jacek Puchalski (Uniwersytet Warszawski)
prof. PAN dr hab. Monika Stanny (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN)

Komitet Organizacyjny Konferencji:

dr Mikołaj Ochmański (sekretarz)
dr Kamila Kamińska-Chełminiak
dr Katarzyna Seroka
mgr Patrycja Ostańska
mgr Anita Zawisza

 


Konferencja zorganizowana zostanie w siedzibie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Bednarska 2/4 i Nowy Świat 69). Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 15 czerwca 2019 r.na załączonym formularzy drogą mailową (ptbow1@gmail.com) lub na adres Katedra Książki i Historii Mediów, ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa (z dopiskiem konferencja „Kobiety w Polsce”).

Opłatę, po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia, należy wnieść na konto: Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski 66 2130 0004 2001 0412 0242 0001 do 15 września 2019 r.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł.

Uczestnicy samodzielnie rezerwują miejsce i regulują koszty noclegów oraz przejazdów.

 

Formularz zgłoszenia udziału