Szanowni Państwo,
Od tomu 13. (2019) czasopismo „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” korzysta ze strony:
http://www.bookhistory.uw.edu.pl/


tom11okl.inddZ Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi – 2018 Tom 12

Redaktor naczelny: dr hab. Jacek Puchalski
Zastępca redaktora naczelnego: dr Agnieszka Chamera-Nowak

eISSN 2544-8730 ;
ISSN: 1897-0788
DOI: http://doi.org/10.33077/zbkh.2018.12

 

 

 

 

 

Rocznik „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” to ogólnopolskie czasopismo bibliologiczne Katedry Książki i Historii Mediów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Czasopismo publikuje rezultaty badań z zakresu szeroko pojętej kultury książki w kontekście historycznym.  Jego zadaniem jest oferowanie wszechstronnego forum dla ogłaszania dorobku i wymiany myśli środowiska bibliologów polskich oraz poprzez zapraszanie do współpracy badaczy zagranicznych prezentowanie najnowszych dokonań, inicjatyw i trendów w badaniach nad kulturą książki na świecie.

W roku 2015 „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” zostało włączone do wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (lista B) z liczbą 9 punktów za publikację na jego łamach.

Oprócz oryginalnych prac naukowych zamieszczane są materiały źródłowe, recenzje polskich i zagranicznych publikacji specjalistycznych oraz kronika życia naukowego.

  • eISSN 2544-8730 ; ISSN: 1897-0788
  • Wydawca: Uniwersytet Warszawski
  • Częstotliwość: rocznik
  • Wersja pierwotna – elektroniczna
  • DOI: http://doi.org/10.33077/zbkh

Zawartość „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” jest indeksowana w Polskiej Bibliografii Bibliologicznej, w bazie Polska Bibliografia Naukowa, w bazie CEJSH oraz w bazie Index Copernicus.