Prenumerata

Sprzedaż czasopisma prowadzi:
Grupa Cogito
03-812 Warszawa, ul. Kamionkowska 45
tel./faks: 22 610 11 64
www.grupacogito.pl

W sprawie numerów archiwalnych należy kontaktować się z Redakcją.