Redakcja

Redaktor naczelny
dr hab. Jacek Puchalski
jacek.puchalski@interia.pl

Zastępca redaktora naczelnego
dr Agnieszka Chamera-Nowak
achamera@uw.edu.pl

Sekretarze:
dr Agnieszka Chamera-Nowak
achamera@uw.edu.pl
mgr Dorota Pietrzkiewicz
d.pietrzkiewicz@uw.edu.pl

Redaktorzy tematyczni:

  • Agnieszka Chamera-Nowak – bibliotekoznawstwo, prasoznawstwo
  • Dorota Pietrzkiewicz – historia książki, archiwistyka
  • Anna Kamler – historia książki drukowanej
  • Paweł Podniesiński – ruch antykwaryczny
  • Piotr Tafiłowski – inkunabulistyka, rękopiśmiennictwo, kodykologia, paleografia

Redakcja językowa:

  • Anna Wołodko – j. polski
  • Zofia Ustaborowicz-Sobiepanek – j. angielski