Tom 11 / 2017

Spis treści


Jacek Puchalski
Katedra Książki i Historii Mediów, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
jacek.puchalski@interia.pl

Od Redakcji

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2017, t. 11, s. 17-18.


Piotr Tafiłowski
Katedra Informatologii Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
p.tafilowski@gmail.com

Wspomnienie o Profesorze Edwardzie Potkowskim

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2017, t. 11, s. 21-28.


ARTYKUŁY

Jolanta Gwioździk
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polska
jolanta.gwiozdzik@us.edu.pl

Benedictina tynieckie w zbiorach lwowskich

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2017, t. 11, s. 29-57.


Iwan Almes
Wydział Humanistyczny Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie, Lwów, Ukraina
almes.ns@gmail.com

«Latinitas polonice»: książka polska w monasterach bazyliańskich eparchii lwowskiej XVIII wieku

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2017, t. 11, s. 59-69.


Iwona Imańska
Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, Polska
Iwona.Imanska@umk.pl

Praktyki wydawnicze Georga Markusa Knocha, gdańskiego księgarza i nakładcy z XVIII wieku

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2017, t. 11, s. 71-86.


Janina Kosman
Archiwum Państwowe w Szczecinie, Szczecin, Polska
j.kosman@szczecin.ap.gov.pl

Fons sapientiae – przykłady XVII- i XVIII-wiecznych druków szkolnych ze zbioru biblioteki Archiwum Państwowego w Szczecinie

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2017, t. 11, s. 87-108


Jarosław Kurkowski
Warszawa, Polska
jkurkowski@poczta.onet.pl

Dzieje Rosji w piśmiennictwie doby stanisławowskiej. Część II: „Recherches sur les titres… ” Feliksa Łoyki

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2017, t. 11, s. 109-134.


Katarzyna Seroka
Katedra Książki i Historii Mediów, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
kseroka@uw.edu.pl

Teresa Święćkowska
Katedra Informatologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
t.swieckowska@uw.edu.pl

Relacje autorów z wydawcami w drugiej połowie XIX w. na przykładzie korespondencji z firmą wydawniczą Gebethner & Wolff

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2017, t. 11, s. 135-154.


Małgorzata Sobol-Kiełbania
Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Słowackiego w Tarnowie, Tarnów, Polska
margaret.sobol@gmail.com

Księgozbiór Cieleckich w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2017, t. 11, s. 155-171.


Evelina Kristanova
Łódź, Polska
evlin@toya.net.pl

Rola Biblioteki Narodowej w Sofii, jej dyrektorzy i działalność w latach 1878-1944

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2017, t. 11, s. 173-192.


Henryka Ilgiewicz
Instytut Badań Kultury Litwy, Wilno, Litwa
ilgiewicz@mail.ru

Towarzystwo XXVII Miłośników Książki w Kownie (1930-1940)

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2017, t. 11, s. 193-216.


Agnieszka Łakomy- Chłosta
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polska
a.lakomy@interia.pl

Drukowane katalogi wydawnicze i księgarskie źródłem informacji o książce dipisowskiej w Niemczech Zachodnich w latach 1945-1950

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2017, t. 11, s. 217-229.


Barbara Krupa
Stanford University Libraries, Stanford, USA
krupa@stanford.edu

Zygmunt Haupt – pisarz, tłumacz, redaktor „Głosu Ameryki”, popularyzator książek i czytelnik

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2017, t. 11, s. 231-252.


Ligia Henczel-Wróblewska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, Polska
ligia.hw@amu.edu.pl

Polscy protagoniści rodzimej kultury i literatury we Włoszech w XX wieku

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2017, t. 11, s. 253-275.


Marta Walkusz
Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
marta.walkusz@gmail.com

Kolekcja muzyczna Kazimierza Czekotowskiego (1901-1972) w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2017, t. 11, s. 277-297.


Jadwiga Konieczna
Katedra Informatologii i Bibliologii, Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska
jkonieczna@uni.lodz.pl

Biblioteki publiczne o charakterze naukowym w Polsce w XX wieku (do 1990 r.). Geneza. Status. Organizacja

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2017, t. 11, s. 299-316.


Dariusz Jarosz
Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Polska
darjarosz@wp.pl

„Odświętna akcyjność”. Dni Kultury, Oświaty, Książki i Prasy w polityce władz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1971-1989

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2017, t. 11, s. 317-332.


Zdzisław Gębołyś
Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska
zdzislaw.gebolys@ukw.edu.p

Cieszyńskie bibliografie terytorialne od końca wieku XIX do początku wieku XXI

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2017, t. 11, s. 333-357.


Janusz Spyra
Wydział Filologiczno-Historyczny Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa, Polska
janusz.spyra@wp.pl

Krzysztof Szelong
Książnica Cieszyńska, Cieszyn, Polska
k.szelong@kc-cieszyn.pl

Bibliotheca Tessinensis – seria edycji źródłowych Książnicy Cieszyńskiej i Ośrodka Dokumentacyjnego Kongresu Polaków w Republice Czeskiej

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2017, t. 11, s. 359-376.


DEBIUTY

Olena Kowalenko
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
olenka.kovalenko@gmail.com

Radziecki przewodnik turystyczny po Moskwie: retrospektywa

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2017, t. 11, s. 377-394.


KOMUNIKATY

Mikołaj Tomaszewski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, Polska
mik.tomaszewski@wp.p

Księgozbiory Czapskich herbu Leliwa w XVIII wieku

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2017, t. 11, s. 395-407.


MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

Katarzyna Seroka
Katedra Książki i Historii Mediów Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
kseroka@uw.edu.pl

Korespondencja firmy Gebethner & Wolff z Józefem Ignacym Kraszewskim

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2017, t. 11, s. 409-427.


Maria Kalczyńska
Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechnika Opolska, Opole, Polska
maria.wilno@gmail.com

Agnieszka Łakomy-Chłosta
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polska
a.lakomy@interia.pl

Milena J. Jędrzejewska
The Roman Catholic Diocese of Calgary Archives, Calgary, Kanada

Materiały źródłowe do katalogu wydawnictw migracyjnych, opracowane na podstawie kolekcji Stowarzyszenia Ochrony Poloników Niemieckich w Opolu. Cz. 2 Polonika emigracyjne

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2017, t. 11, s. 429-451.


ARTYKUŁY RECENZYJNE

Maria Cubrzyńska-Leonarczyk
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Warszawa, Polska
m.cubrzynska-leonarczyk@uw.edu.p

«Najszlachetniejszy ze wszystkich znaków własnościowych». Na marginesie lektury książki Arkadiusza Wagnera: Superekslibris polski. Studium o kulturze bibliofilskiej i sztuce od średniowiecza do połowy XVII wieku, Toruń 2016.

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2017, t. 11, s. 453-470.


Mikołaj Ochmański
Katedra Książki i Historii Mediów Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
m.ochmanski@uw.edu.pl

Rejestracja poloników w zbiorach obcych na przykładzie Katalogu starodruków biblioteki Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie oraz Katalogu poloników w Biblioteca Casanatense

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2017, t. 11, s. 471-486.


RECENZJE

Encyklopedia książki. T. 1: Eseje, A-J. T. 2: K-Z, pod red. Anny Żbikowskiej-Migoń i Marty Skalskiej-Zlat, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017, 776, 770, [2] s., faksymilia, fotografie, errata, ISBN 978-83-229-3543-9.

Jacek Puchalski
Katedra Książki i Historii Mediów, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
jacek.puchalski@interia.pl

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2017, t. 11, s. 487-498.


Loca scribendi. Miejsca i środowiska tworzące kulturę pisma w dawnej Rzeczypospolitej XV- XVIII stulecia, red. nauk. Anna Adamska, Agnieszka Bartoszewicz, Maciej Ptaszyński, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017, ss. 201, il., ISBN 978-83-235-2764-0.

Anna Kamler
Katedra Książki i Historii Mediów, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
akamler@uw.edu.pl

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2017, t. 11, s. 498-504.


Katalog druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum, pod red. Doroty Sidorowicz-Mulak, zbiory wrocławskie opracowały Agnieszka Franczyk-Cegła, Małgorzata Minkowska, Grażyna Rolak, zbiory lwowskie opracowała Iryna Kachur, Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum, 2017, ss. 567 [1], XXXII tab., ISBN 978-83-65588-34-0.

Agnieszka Chamera-Nowak
Katedra Książki i Historii Mediów, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
achamera@uw.edu.pl

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2017, t. 11, s. 505-510.


Arkadiusz Wagner, Stare druki o sztuce w zbiorach Biblioteki Stacji Naukowej PAN w Rzymie, fotografie Piotr Jamski, Arkadiusz Wagner, Roma: Accademia Polacca delle Scienze, Biblioteca Centro di Studi a Roma, 2016, Conferenze, 133, ss. 160, il., ISBN 978-83-63305-28-04, ISSN 0208-5623.

Krzysztof Soliński
Biblioteka Narodowa, Warszawa, Polska
k.solinski@bn.org.pl

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2017, t. 11, s. 510-516.


Jan Olaszek, Rewolucja powielaczy. Niezależny ruch wydawniczy w Polsce 1976-1989, Warszawa: Trzecia Strona, 2015, ss. 353 [1], il., ISBN 978-83-64526-28-2.

Marek Tobera
Katedra Książki i Historii Mediów Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
marek.tobera@uw.edu.pl

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2017, t. 11, s. 517-522.


Wanda A. Ciszewska, Skażone władzą. Ruch wydawniczo-księgarski na Kujawach i Pomorzu w latach 1945-1956. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015, ss. 493 [1], tab., płyta CD, mapa, ISBN 978-83-231-3361-2.

Marek Tobera
Katedra Książki i Historii Mediów Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
marek.tobera@uw.edu.pl

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2017, t. 11, s. 522-530.


 NOTY RECENZYJNE

Kustosz i samotnik. Tom poświęcony pamięci Romana Aftanazego, pod red. Adolfa Juzwenki, Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum, 2016, Osso Wczoraj i Dziś, ss. 268, il., ISBN 978-83-65588-06-7

Katarzyna Seroka
Katedra Książki i Historii Mediów, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
kseroka@uw.edu.pl

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2017, t. 11, s. 531-532.


 Książka dawna i jej właściciele = Early printed books and their owners. Zbiór studiów. T. 1-2, pod red. Doroty Sidorowicz-Mulak i Agnieszki Franczyk-Cegły, Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum, 2017, t.1 ss.284, t. 2 ss. 318, ISBN 978-83-65588-53-1 t. 1, 978-83-65588-54-8 t. 2, 978-83-65588-52-4 całość.

Agnieszka Chamera-Nowak
Katedra Książki i Historii Mediów, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
achamera@uw.edu.pl

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2017, t. 11, s. 532-534.


Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – przeszłość i teraźniejszość 1917-2017, red. J. Konieczna, Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2017, ss. 451 [1], il., ISBN 9788364203831.

Agnieszka Chamera-Nowak
Katedra Książki i Historii Mediów, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
achamera@uw.edu.pl

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2017, t. 11, s. 534-536.


Dawnych ksiąg niesyty. Tom studiów dedykowany profesorowi Januszowi Tondelowi na siedemdziesięciolecie urodzin, pod red. I. Imańskiej i A. Wagnera, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016, ss. 391 [1], ISBN 978-83-231-3589-0.

Agnieszka Chamera-Nowak
Katedra Książki i Historii Mediów, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
achamera@uw.edu.pl

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2017, t. 11, s. 536-537.


Piotr Dobrowolski, Działalność edukacyjno-wychowawcza polskich bibliotek wojskowych w II Rzeczypospolitej, przedmowa Jan Tarczyński, Warszawa: Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2017, ss. [2] 205, il., ISBN 978-83-63050-51-1

Elżbieta Maruszak
Biblioteka Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
e.szklarska-maruszak@uw.edu.pl

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2017, t. 11, s. 537-540.


Каталог видань кирилівського друку в установах Волині (1600-1825 рр.), 2-ге видання, упорядн. Сергій Наумович Крейнін, Адміністрація державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку, Луцьк: Видавництво Tepeзи, 2015, cc. 356, ISBN 978-617-7216-07-9.

Elżbieta Maruszak
Biblioteka Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
e.szklarska-maruszak@uw.edu.pl

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2017, t. 11, s. 540-541.


Рукописи. Редкие издания. Архивы : из фондов Отдела редких книг и рукописей. Сборник 10, peд. Елена Владиславовна Зименко, Ирина Леонидовна Великодная, Александр Львович Лифшиц; Научная библиотека Московского государственного университетa имени М.В. Ломоносова, Mocквa: Нoвый Xpoнoгpaф, 2017, cc. 367, ISBN 978-5-94881-371-4.

Elżbieta Maruszak
Biblioteka Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
e.szklarska-maruszak@uw.edu.pl

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2017, t. 11, s. 542-543.


KRONIKA

Konferencja naukowa „Wokół Paula Ladewiga i jego Katechizmu biblioteki”, Bydgoszcz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 24-25 IV 2017 r.

Zdzisław Gębołyś
Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska
zdzislaw.gebolys@ukw.edu.pl

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2017, t. 11, s. 545-551.


Międzynarodowa konferencja naukowa „The Printed Book in Central Europe”, St Andrews (Szkocja), 29 VI – 1 VII 2017 r.

Marianna Czapnik
Gabinet Starych Druków Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Warszawa, Polska
m.czapnik@uw.edu.pl

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2017, t. 11, s. 552-556.


The Italian Renaissance Book, and afterwards – warsztaty w ramach „Book History Workshop”, Lyon, 4-7 VII 2016 r.

Martyna Osuch
Gabinet Starych Druków Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Warszawa, Polska
martyna.osuch@uw.edu.pl

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2017, t. 11, s. 557-563.


Międzynarodowy Kongres „500 lat białoruskiego drukarstwa książkowego” („500 гадоў беларускага кнігадрукавання”) Mińsk (Białoruś), 14-15 IX 2017 r.

Lilia Kowkiel
Instytut Historii PAN w Krakowie, Kraków, Polska lkowkiel@gmail.com
Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2017, t. 11, s. 564-566.


Konferencja naukowa „200 lat Ossolineum”, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 18-20 X 2017 r.

Agnieszka Franczyk-Cegła
Dział Starych Druków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, Polska
agnieszka.franczyk-cegla@znio.pl

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2017, t. 11, s. 567-574.


Znawcy opraw w Augsburgu. 22. Kongres zorganizowany przez Arbeitskreis für die Erfassung, Erschließung und Erhaltung historischer Bucheinbände, Biblioteka Uniwersytecka w Augsburgu, 12-14 X 2017 r.

Joanna Milewska-Kozłowska
Gabinet Starych Druków Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Warszawa, Polska
j.milewska-kozlowska@uw.edu.pl

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2017, t. 11, s. 575-579.


Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ekslibris: znak własnościowy – dzieło sztuki”, Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, 15 XI 2017 r. „Ekslibris: znak własnościowy – dzieło sztuki”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kraków 15 listopada 2017

Bogumiła Celer
Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu, Kalisz, Polska
b.celer@interia.pl

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2017, t. 11, s. 580-586.


Konferencja naukowa „Hinc Omnia. Zbiory historyczne, artystyczne i specjalne w bibliotekach oraz innych instytucjach kultury: Zbiory XIX-wieczne. Organizacja, terminologia, metodyka badań, konserwacja” Warszawa, 29-30 listopada 2017 r.

Marta M. Kacprzak
Gabinet Zbiorów XIX Wieku Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Warszawa, Polska
m.m.kacprzak@uw.edu.pl

Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2017, t. 11, s. 587-595.