TOM 5 / 2011

SPIS TREŚCI TOMU 5 / 2011

Od redakcji [11-14]

„NIGDY I NIGDZIE BEZ KSIĄŻKI” W STUDWUDZIESTĄ ROCZNICĘ URODZIN JÓZEFA GRYCZA I DWUDZIESTĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI ALODII KAWECKIEJ-GRYCZOWEJ

Paulina Buchwald-Pelcowa
Wkład Profesor Alodii Kaweckiej-Gryczowej w rozwój nauki o książce [15-26]

Małgorzata Galos, Monika Mydel
Lata krakowskie Józefa Grycza „Życie nie dało niczego śmiertelnym bez wielkiej pracy” [27-40]

Zbigniew Gruszka
Udział Józefa Grycza w pracach nad „Przeglądem Bibliotecznym” w latach 1927–1939 [41-52]

Jacek Puchalski
Prace Józefa Grycza nad organizacją bibliotekarstwa publicznego w latach 1945-1949. Część I [53-88]

Ryszard Nowicki
Rola Józefa Grycza w powojennej ochronie zbiorów bibliotecznych [89-108]

Lidia Lewicka
Troska o fachowe przygotowanie zawodowe pracowników bibliotek w życiu i działalności Alodii Kaweckiej-Gryczowej i Józefa Grycza [109 -122]

Dariusz Rott
Daniel Vetter – drukarz leszczyński w świetle badań Alodii Kaweckiej-Gryczowej i najnowszych odkryć [123-138]

Agnieszka Chamera-Nowak
Popularyzatorskie audycje radiowe i telewizyjne Alodii Kaweckiej-Gryczowej, czyli o tym jak Wietor pod Krakowem w błocie utknął [139-152]

Maria Karolina Miszczuk
Działalność Alodii i Józefa Gryczów w świetle ich spuścizny rękopiśmiennej [153-168]

ARTYKUŁY

Jacek Soszyński
Od synchronizacji do wizualizacji. Prezentacja dziejów na kartach średniowiecznych kronik uniwersalnych [169-184]

Paulina Pludra-Żuk
Tradycja rękopiśmienna Kroniki dwudziestu czterech generałów Zakonu Braci Mniejszych na ziemiach polskich – nowe rękopisy [185-210]

Jerzy Kaliszuk
Nieznane średniowieczne zabytki języka niemieckiego z kolekcji Ludwika Zalewskiego w zbiorach Biblioteki Narodowej [211-228]

Magdalena Małczuk
Zbiór Ignacego Kapicy Milewskiego – „Kapicjana” [229-244]

Dorota Pietrzkiewicz
Z grabieży Katarzyny ocalone szczątki… czyli udział Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w rewindykacji  księgozbiorów na mocy traktatu ryskiego [245-272]

Zbigniew Tucholski
Wydawnictwa Techniczne Ministerstwa Komunikacji (1934–1939; 1946–1948) [273-294]

Dariusz Jarosz
Codzienna mobilizacja. O propagandzie czytelnictwa książek w Polsce stalinowskiej i trudnościach jej badania [295-306]

MATERIAŁY

Wojciech Zalewski
Biblioteka Seminarium i kolegium Św. Jacka w Granby, Massachussets [307-312]

RECENZJEczytaj to!

Księgozbiór wielkopolskiego magnata Andrzeja Opalińskiego (1540–1593), pod red. Arkadiusza Wagnera – Anna Kamler [313-321]

Halina Tchórzewska-Kabata, Pod znakiem światła. Biblioteka Ordynacji Krasińskich 1844–1944 – Agnieszka Chamera-Nowak [321-327]

Kostecki, Trudny proces przenikania. Carska cenzura zagraniczna wobec importu publikacji w języku polskim w latach 1865–1904 – Marek Tobera [327-335]

Andrzej Tomaszewski, Szelest kart. Bibliografia  sentymentalna przez Andrzeja Tomaszewskiego spisana – Elżbieta Pokorzyńska [335-338]

Elżbieta Nurkiewicz, Ekslibrisy z księgozbioru Biblioteki Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego –  Elżbieta Maruszak [339-341]

Polskie dziedzictwo kulturowe u progu niepodległości. Wokół Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości, pod red. E. Manikowskiej, P. Jamskiego – Elżbieta Maruszak [341-345]

Podręczny słownik bibliotekarza, oprac.: Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, przy współpracy Hanny Tadeusiewicz –  Dariusz Grygrowski [345-355]

KRONIKAczytaj to!

Paulina Gos, Konferencja naukowa „Druk i biblioteka w życiu codziennym” [357-360]

NASI AUTORZY [361-362]