30 | 07 | 2014
Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa PDF Drukuj

Bibliotekarstwo jest zawodem, który zapewnia dostęp do najnowszych zdobyczy nauki, umożliwia poszerzenie własnych kwalifikacji, a także przyczynia się do popularyzacji oświaty i kultury. Aby jednak bibliotekarz był kompetentnym doradcą i przewodnikiem w świecie różnorodnych źródeł informacji powinien ustawicznie doskonalić swoją wiedzę, znajomość nowoczesnych technologii informacyjnych i umiejętność wyszukiwania potrzebnych informacji. Nowoczesnemu bibliotekarzowi niezbędna jest także wiedza na temat funkcjonowania w zmieniających się warunkach społeczno-gospodarczych, pozyskiwania środków na swoją działalność, satysfakcjonowania użytkowników i utrzymywania wysokiej jakości usług mimo konieczności ograniczania budżetu.


Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego oferuje możliwość podnoszenia i uzupełniania formalnych kwalifikacji bibliotekarskich osób zatrudnionych bądź chcących podjąć pracę w różnego typu bibliotekach w ramach Podyplomowych Studiów Bibliotekoznawstwa.


Studia trwają 3 semestry dla nauczycieli-bibliotekarzy (dla pozostałych 2 semestry) i odbywają się w trybie 3-dniowych sesji (piątek-sobota-niedziela) do 6 razy w semestrze (Razem 12-18 sesji). Program kształcenia realizowany jest w 2 wariantach:

 1. biblioteki w systemie oświaty i kultury adresowanym do bibliotekarzy szkolnych i pedagogicznych (dającym dodatkową specjalność nauczycielską, 3 semestry w wymiarze 350 godz.)
 2. biblioteki w systemie nauki dla pracowników innych sieci bibliotecznych (2 semestry w wymiarze 180 godz.)

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć terenowych w wiodących bibliotekach Warszawy. Wykładowcy są nauczycielami akademickimi i doświadczonymi praktykami związanymi z zawodem bibliotekarskim.


INFORMACJE I ZAPISY

Kierownik Studiów - prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert

Sekretarz Studiów - mgr Robert Brzóska - dyżury w każdy piątek w godz. 11.00-13.00 w pok. 332 na III piętrze, ul. Nowy Świat 69, tel. +48 0-22 55-20-250. Ponadto szczegółowe informacje można uzyskać codziennie w godz. 10.00-14.00 w terminach: do 30 czerwca b. r. i w dniach 01-15 września b. r. (e-mail: r.brzoska[at]uw.edu.pl)

Rekrutacja odbywa się według kolejności zgłoszeń i analizy dokumentów. Dokumenty można składać do 15 września b. r. osobiście lub wysłać na adres:

Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa IINSB UW
ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa

Komplet dokumentów obejmuje:
 1. Jedna fotografia 37x52 bez nakrycia głowy.
 2. Podanie kandydackie kierowane do Dziekana Wydziału Historycznego.
 3. Wypełniony kwestionariusz osobowy.
 4. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich bądź magisterskich) lub poświadczona kopia.
 5. Wypełniona i podpisana umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe wydrukowana dwustronnie - 1 egzemplarz.
  UWAGA!
  W przypadku rezygnacji należy rozwiązać umowę na piśmie.
 6. Koperta - format B5 z adresem do korespondencji.

Koszty:
świadectwo końcowe 30 zł;
karta słuchacza 4 zł.
Czesne - cena całości:
2800 zł (3-sem 350 godz.);
2300 zł (2-sem 180 godz.).
Załączniki:
Pobierz plik (kwestionariusz.rtf)Kwestionariusz osobowy34 Kb12/10/11 21:30
Pobierz plik (0_psb_podanie.doc)Podanie o przyjęcie25 Kb18/03/13 12:25
Pobierz plik (psb6.doc)Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe35 Kb28/03/09 13:03
Zmieniony: Poniedziałek, 29 Lipiec 2013 08:12