Aktualności

UWAGA GODZINY DZIEKAŃSKIE W ŚRODĘ 25.02.2015

25 lutego 2015 w związku z wyborami uzupełniającymi decyzją Pani Dziekan prof. dr hab. Elżbiety B. Zybert zostały ogłoszone godziny dziekańskie w następującym porządku:
godz. 12.30 – zebranie wyborcze samodzielnych nauczycieli akademickich, w porządku obrad wybory uzupełniające do Rady Wydziału Historycznego (1 wakat)
godz. 13.30 – zebranie wyborcze niesamodzielnych nauczycieli akademickich, w porządku obrad wybory uzupełniające:
- do Rady Wydziału Historycznego (1 wakat),
- do Kolegium Elektorów UW (1 wakat),
- kandydata na Senatora UW (1 wakat).

KOMUNIKAT W SPRAWIE PODPIĘĆ W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015

Szanowni Państwo,

Informujemy, że podobnie jak to miało miejsce w semestrze zimowym, również w semestrze letnim studenci mają obowiązek podpinania przedmiotów.

Zgodnie z decyzją Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Marty Kicińskiej-Habior możliwość podpinania przedmiotów przez studentów w USOSweb będzie możliwa w okresie 18 lutego – 13 marca br.

Konferencja: Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian

banner_2015

11-12 maja 2015 r.
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych,
Uniwersytet Warszawski
Warszawa, ul. Nowy Świat 69

Szerokie upowszechnienie i dynamiczny rozwój komputerowych technologii informacyjnych implikują ciągłe zmiany zarówno w polu badawczym nauki o informacji (informatologii), jak i w praktyce działalności informacyjnej, prowadzonej w różnych obszarach życia społecznego: nauce, biznesie, administracji, kulturze, edukacji, ochronie zdrowia i wielu innych.
Celem konferencji „Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian” jest monitorowanie zachodzących przemian, prezentacja nowych koncepcji i metod badawczych oraz projektowanych i wdrażanych nowych rozwiązań. Konferencja służyć ma wymianie doświadczeń badaczy z różnych dyscyplin nauki zajmujących się problematyką rozwijania nowoczesnych technologii i ich zastosowań w różnych dziedzinach działalności badawczej i praktycznej.
Więcej informacji na stronie WWW Konferencji: Nauka o informacji

Kontakt

Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Nowy Świat 69,
00-927 Warszawa

e-mail: iin@uw.edu.pl
tel/fax: 22 826 85 69