Aktualności

Restrukturyzacja

datacenter-286386_1280_crop

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że Instytut otrzymał na restrukturyzację z MNiSW 790 000, które w znacznej mierze zostaną wykorzystane na odnowienie sprzętu w naszej jednostce. Koordynatorem restrukturyzacji jest prof. Dariusz Kuźmina, a współkoordynatorami dr Grzegorz Gmiterek i dr Mikołaj Ochmański.

Digital Humanities Lab

dhl

IINISB UW współtworzy Digital Humanities Lab, inicjatywę związaną z rozwojem humanistyki cyfrowej. Realizację koncepcji będzie koordynować zespół złożony z pracowników instytutów Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych , Archeologii, Historycznego, a także Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego.Pracami laboratorium kieruje prof. Dariusz Kuźmina, dyrektor INISB UW.

Więcej informacji na stronie Digital Humanities Lab.

Rekrutacja w IINISB

rekrutacja_banner_2014-2015

Od 01.06.2014 r. ruszyła rejestracja na stacjonarne i niestacjonarne studia w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych.

Szczegółowe informacje na stronie www.irk.uw.edu.pl lub na stronach instytutu.

Studia stacjonarne:

Studia niestacjonarne:

Studia Doktoranckie:

Studia Podyplomowe:

INFORMACJA O EGZAMINACH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH W OKRESIE WAKACYJNYM

Sekretariat Studiów Zaocznych IINiSB uprzejmie informuje, że studenci przystępujący w r. ak. 2013/14 do egzaminu licencjackiego lub magisterskiego powinni zgłaszać się do sekretariatu najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem, w celu dopełnienia formalności .

Jednocześnie informujemy, że przed okresem wakacyjnym egzaminy będą odbywać się do dn. 11 lipca br. W związku z powyższym ostateczny termin zgłaszania się do sekretariatu upływa w dn27.06.2014 r.

Czytaj więcej…

Kontakt

Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Nowy Świat 69,
00-927 Warszawa

e-mail: iin@uw.edu.pl
tel/fax: 22 826 85 69