Aktualności

Godziny Dyrektorskie

Szanowni Państwo,

w związku z organizowana przez Samorząd Studencki Wigilią, Dyrektor IINiSB ogłasza godziny dyrektorskie w środę 17.12.2014 r. od godz. 13.00.

Humanistyka cyfrowa na UW

Digitalizacja kolekcji starych druków Instytutu Historycznego UW, trójwymiarowe modele zabytków i znalezisk archeologicznych z Pracowni Skanerów 3D Instytutu Archeologii, zbiory humanistyczne w repozytoriach otwartej nauki Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego to tylko niektóre dowody na to, że humanistyka cyfrowa na Uniwersytecie rozwija się od wielu lat. Teraz naukowcy z UW zajmujący się tą tematyką mają szansą na łatwiejszą współpracę dzięki Digital Humanities Lab.

Inicjatywa Digital Humanities Lab zrzesza pracowników różnych uniwersyteckich jednostek, m.in. Wydziału Historycznego, Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz ICM. DHLab reprezentuje UW w konsorcjum DARIAH-PL. Powstało ono w sierpniu 2014 roku na podstawie porozumienia kilkunastu polskich uczelni i ośrodków naukowych. Jego celem jest przystąpienie do europejskiej sieci Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities – DARIAH. Koordynatorem DARIAH-PL jest Uniwersytet Warszawski.

O tym, jak humanistyka cyfrowa rozwija się w innych krajach europejskich i jakie perspektywy czekają tę dziedzinę w Polsce, można było posłuchać podczas I międzynarodowej konferencji humanistyki cyfrowej zorganizowanej na UW. Naukowcy z Włoch i Niemiec opowiedzieli o doświadczeniach związanych z integracją środowiska zajmującego się projektami cyfrowymi w ich krajach. Dr Emiliano Degl’Innocenti przybliżył działalność konsorcjum DARIAH-IT, z kolei dr David Wigg-Wolf mówił o tworzeniu baz danych wykorzystywanych w numizmatyce.

Uczestnicy konferencji opowiadali o projektach humanistycznych rozwijanych na Uniwersytecie Warszawskim i wykorzystujących nowoczesne technologie. Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych prowadzi dwie biblioteki cyfrowe: Bibliologiczną Bibliotekę Cyfrową oraz Polonijną Bibliotekę Cyfrową. Instytut Historyczny zdigitalizował kolekcję starych druków zawierającą 1003 dzieł z XVI-XVII wieku, w tym historyczne kolekcje dawnej Biblioteki Senatu Gdańskiego oraz Zamku w Malborku, a także cenne druki kartograficzne: atlasy, mapy i plany (obejrzyj film o digitalizacji kolekcji >>). Nowym projektem Wydziału Historycznego jest otwarte repozytorium nauk humanistycznych Lectorium. W jego tworzeniu brał udział ICM, który od lat zajmuje się promocją otwartego dostępu do treści naukowych. ICM prowadzi m.in. repozytorium otwartej nauki CeON dostępne dla całego polskiego środowiska naukowego. Każdy autor może w nim udostępnić swoje publikacje niezależnie od afiliacji czy dziedziny, którą się zajmuje. Dużą część udostępnianych prac stanowią publikacje z zakresu humanistyki i nauk społecznych. Podczas spotkania swoje cyfrowe projekty zaprezentowali m.in. naukowcy z Pracowni Skanerów 3D, która w ostatnim czasie stworzyła trójwymiarowy model zabytkowej Sali Kolumnowej mieszącej się w Gmachu Pozamuzealnym.

Konferencja organizowana była we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Już wkrótce na stronie Digital Humanities Lab pojawi się film podsumowujący spotkanie.

Źródło: http://www.uw.edu.pl/humanistyka-cyfrowa-na-uw/

Dodatkowy termin podpięć przedmiotów

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z napływającymi z jednostek sygnałami o dość licznej grupie studentów, którzy nie dokonali podpięć przedmiotów w wyznaczonym terminie Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior podjęła decyzję o przedłużeniu terminu podpinania przedmiotów w USOSweb do 8 grudnia br.

Rejestracja na lektoraty – studia niestacjonarne.

Rejestracja na lektoraty w semestrze zimowym 2014/2015 dla studentów zaocznych będzie miała dwie tury:
I tura: 27.09. – 16.10
II tura: 07.11. – 16.11

Obie tury rejestracji rozpoczynają się o godz. 21:00 i kończą o godz. 23:59. W tym okresie będzie można dokonać korekty zajęć, wyrejestrować się lub zarejestrować na kolejny lektorat.

1. Studenci muszą się zarejestrować SAMODZIELNIE na lektoraty poprzez system USOS – Rejestracja żetonowa:
http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php

2. Studenci proszeni się o DOKŁADNE zapoznanie się z instrukcjami zapisów na lektoraty, znajdującymi się na stronach rejestracji; instrukcja na stronie Szkoły: http://portal.uw.edu.pl/web/szkola-jezykow-obcych/rejestracja-na-lektoraty
Dane w systemie rejestracji są odświeżane cyklicznie i w związku z tym należy się liczyć z opóźnionym przepływem informacji, np. wyników testów poziomujących.

3. Studenci, którzy nie wykonywali jeszcze testu poziomującego, a będą się rejestrowali na lektoraty w semestrze letnim po raz pierwszy, powinni podejść do testu poziomującego, który jest dostępny w dniach 01.09.2014-24.10.2014 pod adresem:
http://kampus.come.uw.edu.pl/mod/url/view.php?id=22297

Test wystarczy wykonać jeden raz w toku studiów, natomiast niewykonanie go uniemożliwia rejestrację na lektorat.

Migracja wyniku testu poziomującego trwa do 2 dni – dopiero po tym terminie będzie możliwa rejestracja na lektorat.

4. Wyniki testów poziomujących mają na celu pomoc w wyborze lektoratu. To jednak sam student decyduje o ostatecznym wyborze poziomu. Wyniki testu poziomującego nie są wiążące. Rejestracja obejmuje zrobienie testu poziomującego, ale wynik testu nie ogranicza możliwości zapisu się na wybrany lektorat. Nawet jeśli ktoś ma mniej punktów, może się zapisać do wybranej grupy.

5. Oznaczenia poziomów dotyczą poziomu docelowego, czyli osiąganego po zakończeniu kursu.

6. Studentom, którzy nie zdążą się samodzielnie zapisać na lektorat, lektorzy nie będą mogli wystawić oceny z zaliczenia. Wynika to z braku nazwiska niezarejestrowanego studenta w protokole w USOS.

Kontakt

Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Nowy Świat 69,
00-927 Warszawa

e-mail: iin@uw.edu.pl
tel/fax: 22 826 85 69