Aktualności

Godziny dziekańskie

Szanowni Państwo,
W związku z wyborami przeprowadzanymi przez Wydziałową Komisję Wyborczą WH UW w dniu 18.02.2016 (czwartek) obowiązują godziny dziekańskie: 

  • 9.30 – 13.00 – kuria samodzielnych nauczycieli akademickich 
  • 12.30 – 15.00 – kuria innych nauczycieli akademickich 
  • 14.30 – 16.00 – kuria pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 

Jednocześnie informuję, że szczegółowy grafik zgromadzeń wyborczych opublikowany jest na stronie www.wh.uw.edu.pl .

 

Lista czasopism punktowanych

Szanowni Państwo, w końcu grudnia 2015 r. została opublikowana lista czasopism punktowanych www.czasopismapunktowane.pl .

Wszystkie nasze pisma wydawane lub współwydawane pozyskały punkty. Gratuluje redaktorom naczelnym/profesorom: Barbarze Zybert, Barbarze Sosińskiej-Kalacie i Jackowi Soszyńskiemu) i zachęcam Państwa do wydawania artykułów w naszych czasopismach.

Dariusz Kuźmina

Konferencja naukowa – Książka i technologie w przeszłości i dziś

Konferencja naukowa
„Książka i technologie w przeszłości i dziś”
Warszawa 15-16 marca 2016 r.

Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski zapraszają na wspólnie organizowaną konferencję naukową nt.: „Książka i technologie w przeszłości i dziś”.

Przedmiotem konferencji będą różnorodne relacje pomiędzy życiem książki, a technologiami związanymi m.in. z przygotowaniem publikacji, dystrybucją, promocją oraz odbiorem książki. Interesuje nas zarówno ujęcie historyczne, jak i spojrzenie na współczesność, refleksja nad starymi drukami, książką XIX i XX wieku oraz nowe zjawiska w XXI stuleciu. Czytaj więcej…Kontakt

Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Nowy Świat 69,
00-927 Warszawa

e-mail: iin@uw.edu.pl
tel/fax: 22 826 85 69