Aktualności

Inauguracja

29 września o godz. 10.00 w auli Starego BUW-u odbędzie się inauguracja roku akademickiego dla wszystkich studentów I roku studiów stacjonarnych – licencjackich i magisterskich, którzy podejmą studia na Wydziale Historycznym UW od 1.10.2015 roku.
Zaś o godz. 13.00 zapraszamy wszystkich studentów I roku bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na spotkanie w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, ul. Nowy Świat 69 do sali 318 (III piętro).

Graduacja

Dziekan Wydziału Historycznego
ma przyjemność zaprosić tegorocznych absolwentów na uroczystą
GRADUACJĘ

Wręczenie dyplomów odbędzie się
26 września 2015 r. (sobota)
o godz. 10.00 w auli dawn. BUW-u

W graduacji mogą wziąć udział osoby, które złożą egzamin licencjacki
lub magisterski nie później niż do dnia 11 września br.
Absolwenci biorący udział w uroczystości proszeni są o osobiste potwierdzenie przybycia do dnia 18 września br. :
w dziekanacie (absolwenci studiów stacjonarnych),
w sekretariatach (absolwenci studiów niestacjonarnych)
lub pocztą e-mail: graduacja.wh@uw.edu.pl

Każde zgłoszenie e-mail zostanie potwierdzone przez organizatorów.
Wszyscy odbierający dyplomy wystąpią w togach i biretach.
Od godz. 8.15 togi i birety będą wypożyczane odpłatnie
w dziekanacie ds. studenckich
Wydziału Historycznego

Wypożyczenie togi – ok. 20 zł. (należy mieć przy sobie dowód lub inny dokument tożsamości)
Zakup biretu – ok. 17 zł.

Informacje od samorządu studenckiego dla nowych studentów

Serdecznie witamy nowych kolegów! Do rozpoczęcia roku akademickiego zostało jeszcze trochę czasu, ale już teraz możecie otrzymać odpowiedzi na wiele nurtujących Was pytań – szczególnie, jeśli na studiach jesteście po raz pierwszy.

Samorząd studencki wychodząc naprzeciw rokrocznym prośbom o informacje, proponuje Wam zapoznanie się z Poradnikiem Nowego Studenta, który znajdziecie na stronie ZSS IINISB. Zapraszamy Was już dziś do zapoznania się z zawartością strony, a jeśli nie znajdziecie tam odpowiedzi na Wasze pytanie – napiszcie do nas na zss.iinisb@gmail.com lub zapytajcie na naszym profilu na Facebooku.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z naszym poradnikiem przed nadejściem października. Na razie życzymy Wam przyjemnych pozostałych wakacji i widzimy się niedługo!
Zarząd Samorządu Studentów IINISB UW

V Kongres Historyków Wsi i Ruchu Ludowego

zaproszenie na kongres

* Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne
* Instytut Dziennikarstwa – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Uniwersytetu Warszawskiego
* Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych – Wydział Historyczny
Uniwersytetu Warszawskiego
* Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

uprzejmie zapraszają na

V Kongres Historyków Wsi
i Ruchu Ludowego

Warszawa, 2–3 września 2015 roku
Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Bednarska 2/4

PROGRAM KONGRESU

Konferencja Naukowa Bibliografia – teoria, praktyka, dydaktyka

Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza w dniach 17-18 listopada 2015 roku na III Ogólnopolską Konferencję Naukową Bibliografia – teoria, praktyka, dydaktyka.

Pozornie mogłoby się wydawać, że waga kontroli bibliograficznej w warunkach nieustannego rozwoju technik cyfrowo-sieciowych i powiększającego się lawinowo zasobu informacji dostępnej w sieci powinna maleć, a może nawet ulegać marginalizacji. Jak jednak pokazuje obserwacja i badania, potrzeba szeroko rozumianej kontroli, w tym kontroli bibliograficznej, nie zanikła, przeciwnie w wielu sytuacjach jest silniejsza niż do tej pory. Zmieniły się jednak uwarunkowania jej zaspokojenia, oczekiwania i przygotowanie odbiorców do korzystania z produktów bibliograficznych. Bibliografia nie tylko musi się zmieniać pod wpływem zmian otoczenia, co zresztą czyni, ale również musi aktywniej wchodzić w dialog społeczno-naukowy, którego celem jest z jednej strony zaspokajanie doraźnych potrzeb informacyjnych, z drugiej zaś zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa naukowego, kulturowego współczesnych społeczeństw.

Na konferencji chcielibyśmy zastanowić się między innymi nad następującymi problemami:
1) sytuacją w zakresie unifikacji i standaryzacji bibliograficznej w kontekście między innymi FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records), SICP (Statement of International Cataloguing Principles), RDA (Resource Description and Access) oraz włączania danych bibliograficznych i treściowych w obieg sieciowy;
2) integracją danych bibliograficznych z innymi kategoriami danych, z serwisami i usługami sieciowymi w celu tworzenia miejsc i narzędzi kompleksowej obsługi potrzeb naukowych, edukacyjnych, życia społecznego itd.;
3) wpływem technologii informacyjnych na postać bibliografii oraz narzędzia i możliwości wyszukiwawcze;
4) projektami Wirtualnej Biblioteki Nauki, bibliotek cyfrowych i repozytoriów (uczelnianych, dziedzinowych itp.) widzianymi przez pryzmat dobrych praktyk bibliograficznych;
5) zasobami bibliograficznymi jako narzędziem i modelem wiedzy;
6) stanem bibliografii regionalnych i specjalnych,
7) wpływem technologii informacyjnych na organizację i pracę bibliografów, poziomem integracji z zasobami sieciowymi, współpracą z organizacjami i instytucjami lokalnymi, regionalnymi itp.;
8) rolą bibliografii narodowej i bibliografią narodową w Polsce;
9) obecnym stanem bibliografii jako dyscypliny naukowej;
10) formami kształtowania kultury bibliograficznej na wszystkich szczeblach nauczania oraz uczenia bibliografii w szkołach wyższych.

Zaproszenie na konferencję kierujemy przede wszystkim do pracowników nauki, zwłaszcza bibliologów i informatologów, bibliografów, bibliotekarzy, studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa z całej Polski oraz wszystkich osób zainteresowanych.

Opieki naukowej nad konferencją podjęli się Profesorowie: Elżbieta Gondek (IBiIN UŚ), Alicja Matczuk (IINiB UMCS), Marta Skalska-Zlat (IINiB UWr), Jerzy Franke (IINiSB UW) i Jadwiga Woźniak-Kasperek (IINiSB UW).

Osoby zainteresowane prezentacją referatu na konferencji prosimy o zgłaszanie obszernych (2-2,5 tys. znaków) abstraktów wystąpień do 18 października na adres: konferencja.bibliografia@gmail.com

Kartę uczestnictwa oraz informacje o warunkach finansowych udostępnimy na początku września (czekamy na informację o ewentualnym dofinansowaniu konferencji).

Rekrutacja w IINISB

rekrutacja_banner_2015-2016

Od 10.06.2015 r. ruszyła rejestracja na stacjonarne i niestacjonarne studia w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych.

Szczegółowe informacje na stronie www.irk.uw.edu.pl lub na stronach instytutu.

Studia stacjonarne:

Studia niestacjonarne:

Studia Doktoranckie:

Studia Podyplomowe:

Kontakt

Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Nowy Świat 69,
00-927 Warszawa

e-mail: iin@uw.edu.pl
tel/fax: 22 826 85 69