Aktualności

Konferencja pt.: Technologia identyfikacji radiowej (RFID) w bibliotekach

lis_logo CEUW_logo
Instytut Informacji Naukowej
i Studiów Bibliologicznych
Uniwersytetu Warszawskiego
Centrum Europejskie
Uniwersytetu Warszawskiego

zapraszają na konferencję:

Technologia identyfikacji radiowej (RFID)
w bibliotekach – nowy etap automatyzacji bibliotek

Konferencja odbędzie się dnia 21 października 2014 r.
w Sali Konferencyjnej nr 316 Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
przy ul. Dobrej 56/66

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych tą technologią, szczególnie pracowników bibliotek.

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 17 października 2014 r. na adres e-mail: konferencja.CE.UW@uw.edu.pl

Sponsorem konferencji jest firma ARFIDO Sp. z o.o.
Afrido_logo

Program konferencji

Rejestracja na zajęcia – studia niestacjonarne!

Rejestracja na zajęcia semestru zimowego (2014/2015) dla studentów studiów niestacjonarnych rozpocznie się 8 października 2014 r. godz. 21:30.
Jedynie rejestracja na fakultety rozpoczynające się od 2 zjazdu rozpocznie się 14 października 2014 r. godz. 21:30.
Rejestracje trwać będą do 27 października 2014 r. godz. 23:00.

Rejestracja na lektoraty – studia niestacjonarne.

Rejestracja na lektoraty w semestrze zimowym 2014/2015 dla studentów zaocznych będzie miała dwie tury:
I tura: 27.09. – 16.10
II tura: 07.11. – 16.11

Obie tury rejestracji rozpoczynają się o godz. 21:00 i kończą o godz. 23:59. W tym okresie będzie można dokonać korekty zajęć, wyrejestrować się lub zarejestrować na kolejny lektorat.

1. Studenci muszą się zarejestrować SAMODZIELNIE na lektoraty poprzez system USOS – Rejestracja żetonowa:
http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php

2. Studenci proszeni się o DOKŁADNE zapoznanie się z instrukcjami zapisów na lektoraty, znajdującymi się na stronach rejestracji; instrukcja na stronie Szkoły: http://portal.uw.edu.pl/web/szkola-jezykow-obcych/rejestracja-na-lektoraty
Dane w systemie rejestracji są odświeżane cyklicznie i w związku z tym należy się liczyć z opóźnionym przepływem informacji, np. wyników testów poziomujących.

3. Studenci, którzy nie wykonywali jeszcze testu poziomującego, a będą się rejestrowali na lektoraty w semestrze letnim po raz pierwszy, powinni podejść do testu poziomującego, który jest dostępny w dniach 01.09.2014-24.10.2014 pod adresem:
http://kampus.come.uw.edu.pl/mod/url/view.php?id=22297

Test wystarczy wykonać jeden raz w toku studiów, natomiast niewykonanie go uniemożliwia rejestrację na lektorat.

Migracja wyniku testu poziomującego trwa do 2 dni – dopiero po tym terminie będzie możliwa rejestracja na lektorat.

4. Wyniki testów poziomujących mają na celu pomoc w wyborze lektoratu. To jednak sam student decyduje o ostatecznym wyborze poziomu. Wyniki testu poziomującego nie są wiążące. Rejestracja obejmuje zrobienie testu poziomującego, ale wynik testu nie ogranicza możliwości zapisu się na wybrany lektorat. Nawet jeśli ktoś ma mniej punktów, może się zapisać do wybranej grupy.

5. Oznaczenia poziomów dotyczą poziomu docelowego, czyli osiąganego po zakończeniu kursu.

6. Studentom, którzy nie zdążą się samodzielnie zapisać na lektorat, lektorzy nie będą mogli wystawić oceny z zaliczenia. Wynika to z braku nazwiska niezarejestrowanego studenta w protokole w USOS.

Restrukturyzacja

datacenter-286386_1280_crop

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że Instytut otrzymał na restrukturyzację z MNiSW 790 000, które w znacznej mierze zostaną wykorzystane na odnowienie sprzętu w naszej jednostce. Koordynatorem restrukturyzacji jest prof. Dariusz Kuźmina, a współkoordynatorami dr Grzegorz Gmiterek i dr Mikołaj Ochmański.

LaTel - Laboratorium Technologii Informacyjnych

Kontakt

Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Nowy Świat 69,
00-927 Warszawa

e-mail: iin@uw.edu.pl
tel/fax: 22 826 85 69